ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปี 2562

วันที่ เวลา 02:25 น. | 9

  เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีผู้แทน นขต.ทบ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 34 ผลงาน โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธานฯ การตัดสินผลงาน

เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีผู้แทน นขต.ทบ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 34 ผลงาน โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธานฯ การตัดสินผลงาน
วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 02:25 น. | 9