ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ การเข้าใช้เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก (http://km-army.rta.mi.th)

วันที่ เวลา 09:35 น. | 31

  

กพ.ทบ. ขอให้ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ฯ ทั้งในระดับผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ และผู้ใช้งานทั่วไป ประเมินความพึงพอใจ การเข้าใช้เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กองทัพบก

เข้าสู่การทำแบบประเมิน : https://www.surveycan.com/survey214619