กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้แทน ทบ. ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา ผู้แทน ทบ. เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิ

image image image image image image image image image image image image image