กิจกรรมการจัดการความรู้

การฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (KM FA)

รอง จก.กพ.ทบ. ประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ ทบ. (KM FA) โดยมีผู้แทน นขต.กพ.ทบ. เข้าร่วมการอบรมฯ เมื่อวันที่ 12-14 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา

image image image image image image image image image image image