กิจกรรมการจัดการความรู้

กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 23 - 25 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา กพ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ "KM ติดดาว" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้แทน นขต.ทบ. ที่ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 34 ผลงาน ทั้งการนำเสนอด้วยตนเอง และผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ก

image image image image image image image image image image image image image image