กิจกรรมการจัดการความรู้

ผู้แทน ทบ. เข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายจาก ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

image image image image image