กิจกรรมการจัดการความรู้

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นขต.ทบ. ส่วนกลาง ประจำปี 2561

KM 4.0 The Next Gen

image image image image image image image image image image image image image image image image